Fanfare St. Caecilia Schimmert

Activiteiten

Opleidingen

Muziek maken is een geweldige hobby, waar je je hele leven plezier van kunt beleven.

Fanfare St Caecilia biedt voor jong en oud in Schimmert een volwaardige muziekopleiding aan voor zowel blaasinstrumenten als slagwerk. Tijdens deze opleiding wordt een goede muzikale basis neergelegd door onze conservatorium-gediplomeerde docenten.

We zullen kort schetsen hoe deze opleiding er uit ziet:

Blokfluitlessen

Foto: Rob Creemers. Blokfluitleerlingen op nieuwjaarsconcert 4 januari 2013.

In groep 3 en 4 van de basisschool worden de jongens en meisjes uitgenodigd om deel te nemen aan basiscursus. Deze basiscursus bestaat uit blokfluitles en het oefenen van ritmes op een klokkenspel. Het leren notenlezen gaat tijdens deze cursus spelenderwijs. De basiscursus start kort na het begin van het schooljaar en het eerste blok duurt 18 lesweken. Na het eerste blok (in het voorjaar) kunnen kinderen kiezen tussen doorgaan met blokfluiten in het tweede blok van 18 weken of starten met de basisopleiding op bugel of kleine trom.

Opleiding

Foto: Barry Kuipers. Winnaars Intern Solistenconcours 2015.

Vanaf groep 3 van de basisschool kan men zich aanmelden voor de opleiding. Een muzikale vooropleiding is niet verplicht maar blokfluitlessen heeft wel voordelen. Leerlingen die een opleiding op een blaasinstrument willen, start op een bugel. Vanwege de zwaarte van het blaasinstrument wordt dit pas aangeboden vanaf groep 4. Leerlingen die slagwerker (binnen de drumband of fanfare) willen worden, starten op de kleine trom. De leerlingen hebben één keer per week 20 minuten les. Doel van de opleiding is in principe om de leerlingen uiteindelijk te laten instromen bij de drumband (slagwerkers) of fanfare. Slagwerkers stromen in principe bij de drumband in, tenzij vanuit leerling/ouders de wens wordt geuit om bij de fanfare als slagwerker in te stromen en de vereniging ook behoefte heeft aan extra slagwerkers bij de fanfare. Het bestuur neemt hierin de beslissing.

Naast de wekelijks 20 minuten les neemt de leerling, op advies van de docent, ook deel aan de repetitie van het leerlingenorkest (streven is om dit zo snel mogelijk te laten gebeuren) en later de jeugdfanfare (ongeveer 2 jaar na start van de opleiding). Het leerlingenorkest repeteert twee wekelijks van 18.45-19.15 uur en de jeugdfanfare repeteert iedere vrijdagavond van 18.30-19.45 uur. De leerlingen nemen ook jaarlijks deel aan het intern solisten concours en het Lei Extra solistenconcours in Hulsberg.

Naast de praktijklessen zal er ook aandacht besteed worden aan theorie. Dit alles om een zo goed mogelijk basis neer te leggen. Om te musiceren als een volwaardige muzikant binnen onze vereniging is de opleiding tot en met het B-diploma noodzakelijk. Jaarlijks worden er examens georganiseerd. Leerlingen starten met een Prelude-examen. Als ze hiervoor slagen kunnen ze in principe een jaar later op voor het A-diploma. Uiteraard mogen leerlingen ook na het B-diploma gebruik blijven maken van de opleidings- en examenmogelijkheden tot en met het D-diploma.

De docenten adviseren wanneer een leerling kan instromen bij de drumband en fanfare. Het behalen van het A-diploma is hiervoor zowieso in principe een voorwaarde. De vereniging bepaalt het instroommoment, vlak voor een concours is bijvoorbeeld niet handig.

Kosten

De opleidingen zijn voor onze vereniging belangrijk en daarom betaalt de vereniging ook een deel van de opleiding. De kosten voor de leerling zijn als volgt:
- Blokfluitlessen€ 75,- per blok (blokfluit + lesboeken worden gesubsidieerd)
- Praktijkopleiding€ 26,40 per maand

Vanaf deelname in de jeugdfanfare wordt er contributie in rekening gebracht.
- Contributie tot 21 jaar€ 5,60 per maand
- Contributie vanaf 21 jaar€ 11,20 per maand

Het wordt op prijs gesteld om de betalingen via automatische incasso te laten verlopen. Meer info hierover bij Ed Soons.

Instrumenten en uniformen worden door de vereniging ter beschikking gesteld. De leerling dient, vanaf deelname in de jeugdfanfare, zelf een pupiter aan te schaffen. Deze is verkrijgbaar in iedere muziekwinkel. Op de Links-pagina staan enkele links naar filmpjes over schoonmaak en onderhoud van koperblaasinstrumenten.

Tarieven gelden voor 2018, bovengenoemde bedragen kunnen jaarlijks op de jaarvergadering in maart geïndexeerd worden.

Contact

Voor aanmeldingen en/of vragen kunt u contact opnemen met:

opleidingen@fanfareschimmert.nl

Dion Soons (045 404 2090)

Ine Willems (045 404 2236)

Afmeldingen voor de lessen gaarne doorgeven aan de desbetreffende docent.

Mocht je een keer verhinderd zijn voor een repetitie van de jeugdfanfare, dan gaarne je afmelden via een sms-bericht bij de dirigent, Jordi Rouschop, 06-15140916

SAMEN MUZIEK MAKEN DAT IS PAS FIJN!

Foto: Rob Creemers. Jeugdweekend 2015.